Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  ... 1600  ... 1601  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Zpráva o hospodářské situaci ČSFR...Hospodářské noviny č.71, 11/4/1991
Velmi podrobná zpráva o hospodářské situaci u nás v období let 1990-1991.
Transformace české ekonomiky.KUPKA, VáclavFinance a úvěr č.7, 0/1992
Zamyšlení nad zprávou za rok 1991.
Systémové změny v českosl. ekonomice ...KOUBA, KarelPolitická ekonomie č.5, 0/1990
Otázka přechodu od centrálně plánované ekonomiky k efektivní tržní ekonomice.
Nové pohledy na strukturální politiku.URBAN, LuděkRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.6, 0/1992
Jak změnit ekonomickou strukturu, zahraniční zkušenosti, směry strukturální Ź politiky 80.let, strukturální politika ČSFR.
Ekonomická reforma po prvém roce realizace.ULID, JanNárodní hospodářství č.4, 0/1992
Dílčí a souhrnné poznatky.
Ekonomické vztahy ČSFR k hlavním oblastem ...CERHONEK, Jiří - PILMAIER, VítězslavNárodní hospodářství č.2, 0/1992
Vývoz, dovoz, statistické ukazatele.
K otázkám čs. vnějších ekonomických vztahů.KOLANDA, MiroslavRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.8, 0/1991
Ze studia ke strategii dalšího zapojení do mezinárodní dělby práce.
Zpráva o vývoji národního hospodářství v r. 1991.Hospodářské noviny č.69, 7/4/1992
Souhrnné hodnocení.
První etický kodex.Hospodářské noviny č.181, 16/9/1992
Kodex je koncipován jako filozoficko-etický rámec obecných i vnitřních Ź pracovně právních předpisů, představuje hlavní zásady právní činnosti a postojů zaměstnanců.
První investiční zhodnocuje zkušenosti.Hospodářské noviny č.183, 18/9/1992
Po dvou kolech první privatizační vlny.
Měnící se postavení a úloha rozv. zemí ve svět. ekLYSONĚK, JosefMezinárodní vztahy č.2, 0/1992
Strategie, priority a Dekáda rozvoje OSN pro rozvojové země na 90. léta, Ź zkušenosti z transformace rozvojových zemí , přeměny v Latinské Americe.
Budou v Asii další nově industrializované země?KOVÁŘ, JindřichMezinárodní vztahy č.2, 0/1992
Stať se věnuje všeobecně uznávaným "asijským prahovým zemím, " tedy členským zemím ASEANu-Malajsii, Filipínám, Indonesii, Thajsku, z nichž je vynechán Brunei a Singapur. Základní ekonomické rysy členů ASEANu,sociálně politické aspekty. ASEAN - Sdružení zemí jihovýchodní Asie.
Směnitelnost měny a transformace na tržní typ.HRNČÍŘ, MiroslavMezinárodní vztahy č.2, 0/1992
Podmínky a alternativy postupu ke směnitelnosti měny, pojetí a formy smě- nitelnosri, varianty režimu devizového kurzu.
Stabilizácia ekonomiky pokračuje.ŠUJAN, IvanHospodářské noviny č.118, 18/6/1992
Statistické údaje za l.-5. měsíc 1992, zhodnocení vývoje.
Vývoj čs. ekonomiky v prvních měsících ...Svět hospodářství č.32, 0/1992
Vývoj ekonomiky a hosp. v r. 1992, statistické tabulky.
Vynikající vyhlídky na úspěch.Hospodářské noviny č.222, 15/11/1991
Zahraniční tisk o ČSFR.
Uspokojivý výhĺad ekonomiky na rok 1992.ŠUJAN, IvanHospodářské noviny č.157, 13/8/1992
Výsledky statistických údajů za 1. pol. 1992.
Transformační proces čs. ekonomiky a adaptace...ZIMA, ZbyněkNárodní hospodářství č.10,11, 0/1991
Míra zastavení, délka adaptace.
Priority transformace.HAVLÍN,V. - MIHOLA,J.Národní hospodářství č.5, 0/1991
Postavení podniků, nutnost informačního zabezpečení celého transformačního Ź procesu.
Transformace čs. ekonomiky v roce 1991.KOČÁRNÍK, IvanFinance a úvěr č.4, 0/1992
Hodnocení průběhu transformace čs. ekonomiky v roce 1991.
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  ... 1600  ... 1601  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz