Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  ... 1600  ... 1617  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Stopami české státnosti.Rudé právo č.1, 4/1/1993
Historie, konec samostatnosti, Česká republika dnes, rozloha, národnostní Ź složení .
Rok 1992 v Československu.Hospodářské noviny č.2, 5/1/1993
Dokumentace oficiálních návštěv, zasedání FS, politických událostí aj.
ZEU rediviva na nových cestách.HANDL, VladimírMezinárodní politika č.9, 0/1992
Situace v oblasti bezpečnostní politiky, návaznost na vývoj v Evropě po Maastrichtu.
Podvojné účetnictví. Opatření, kterým se stanovípostup převodu podvojného účetnictví naHospodářské noviny č.7, 12/1/1993
Postupy účtování dle nové daňové soustavy, platnost od l.l.1993.
Jednoduché účetnictví. Opatření, kterým se stanovípostupy účtování fyzických osob ...Hospodářské noviny č.7, 12/1/1993
...provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
Obchod mezi bankou a klientem.KLIMPAR, JiříHospodářské noviny č.3, 6/1/1993
Devizové kursy a jejich použití na vnitřním devizovém trhu.
Směnky a dnešní realita.Hospodářské noviny č.4, 7/1/1993
Uplatnění směnek k maximálnímu obchodnímu a finančnímu úspěchu.
Problémy zapojení Československa do ES.TÍKAL, SvatoplukPolitická ekonomie č.11-12, 0/1991
Ekonomické vztahy mezi ČSFR a ES, problémy přidružení , problematika členství v ES.
Rozdílnost výchoevropských změn.Hospodářské noviny č., 4/1/1993
Zpráva Hospodářské komise OSN pro Evropu o měnové výchoevropské Ź problematice.
Nové účty správců daní.Hospodářské noviny č.3, 6/1/1993
Se zavedením automatizovaného daňového informačního systému se nově Ź otevírají čísla bankovních účtů správců daní pro platby daňových pop- latníků, dlužníků.
Tarifní zatřídění zboží.HABART, Josef-KLABOUCHOVÁ, IvonaHospodářské noviny č.4, 7/1/1993
Výpočet daně z přidané hodnoty, dovozního cla spotřebních daní.
Novelizace celního sazebníku.HAVLÍK, JiříHospodářské noviny č.2, 5/1/1993
Platnost od 1.1.1993, změny smluvních celních sazeb.
Dva clearingy.HLÁDEK, TomášHospodářské noviny č.235, 2/12/1992
K založení společnosti Bankové zúčtovacie centrum Slovenska(BZCS), která bude zabezpečovat mezibankovní účtování slovenských bank a napojení těchto bank na clearingové centrum v Praze.
Rychlý platební styk - životní podmínka bankovnictSALZMANN, Richard č.4, 0/1992
Rozhovor s generálním ředitelem Komerční banky R. Salzmannem.
Bílá místa v utváření trhu.VENCOVSKÝ,FrantišekNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Platby mezi dlužníkem a věřitelem mimo banku.
Spotřeba ropy a její výhledy.DRICA, PeterHospodářské noviny č.28O, 9/12/1992
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníHospodářské noviny č.242, 11/12/1992
Zákon ČNR ze dne 2O.11.1992, seznam kontaktních míst s okresními pojišťovna- mi Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Zákon o cenných papírech.Hospodářské noviny č.249, 22/12/1992
Zákon ČNR ze dne 20.11.1992, plné znění. Novelizace zákon č.259/1994 Sb., + i Hospodářské noviny, 4.1.1995, č.3, Ź s.15.
Vývoj našeho trhu cenných papírů.DERIAN, MarcelHospodářské noviny č.253, 30/12/1992
Kapitoly pro budoucí akcionáře(VI.). Závěr seriálu, který se věnuje Ź poptávce po cenných papírech a předpokládanému vývoji trhu cenných papírů.
Smlouvy o převodu cenného papíru.VYROUBAL, PetrHospodářské noviny č.229, 24/11/1992
Legislativní podmínky utváření kapitálového trhu(2.).
 |<<  <<  1 ...  1570 ...  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  ... 1600  ... 1617  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz