Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  ... 1600  ... 1628  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Nadace a pseudonadace.TELEC, Ivo č.9, 25/2/1993
Nadace jako účelové sdružení majetku k obecně prospěšnému účelu.
Česká republika v GATT.Hospodářské noviny č.73, 15/4/1993
Česká republika oficiálně členem Všeobecné dohody o clech a obchodu(GATT). Separátní protokol podepsán 16.3.l993 v Ženevě.
Dokumentární akreditiv.RENNER, A.-JUNGMAN, MartinHospodářské noviny č.74, 16/4/1993
Co je dokumentární akreditiv, jak postupovat při otevření tuzemského Ź dokumentárního akreditivu, výhody.
Signály, které nelze přehlížet.KUBÁLEK, JaromírHospodářské noviny č.72, 14/4/1993
Výkony českého zahraničního obchodu a naléhavost proexporních opatření, tabulky exportu vyspělých zemí a České republiky, podíl ČR na světových exportech.
Investice do rozvoje se vracejí.LABOUNEK, StanislavHospodářské noviny č.74, 16/4/1993
Hodnocení 3leté činnosti, spektrum bankovních služeb, další aktivity.
Je demokracie v Evropě ohrožená?Mezinárodní politika č.2, 2/1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.328/199Hospodářské noviny č.7O, 9/4/1993
...o konkursu a vyrovnání. Zákon ze dne 25.3.1993.
RM-systém.Tržní řád.Hospodářské noviny č.69, 8/4/1993
Organizace poptávky a nabídky cenných papírů na mimobursovním trhu, organi- zační pravidla a.s, RM-Systém.
Politika devizového trhu.ZAHRADNÍK, PetrFinance a úvěr č.3, 3/1993
Zásadní kursový problém, kursovní kolaps ES, postavení České republiky v této oblasti.
Co si lidé myslí o překážkách v podnikání.Hospodářské noviny č.70, 9/4/1993
Výsledky výzkumu Socilogického ústavu AV ČR o problematice v podnikání.
Rozpočtové hospodaření pod rentgenem.HÝSEK, JanHospodářské noviny č.67, 6/4/1993
Veřejné finance transformujících se zemí v mezinárodním srovnání.
Srovnání hospodářského vývoje v České republice aSTEHLÍK, JiříMezinárodní politika č.1, 1/1993
Změny hospodářského systému a jeho dopad na výkonnost ekonomik, předpoklad Ź ztráty času v rozvoji hospodářství.
Odvody a příspěvky na sociální a zdravotní pojistnJOUZA, LadislavFinanční,daňový a úč.bulletin č.1, 1/1993
Výklad předpisů-Zákon ČNR č.589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpeční a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR Ź č.1O/1993Sb, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve Ź znění zákona č.10/1993 Sb., zákon ČNR č.37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení.
Převodový můstek 1992/1993 pro podvojné účetnictvíJEŘÁBEK, AntonínFinanční,daňový a úč.bulletin č.1, 1/1993
Komentář a úplné znění.
K dani z přidané hodnoty.PITNER, LadislavFinanční,daňový a úč.bulletin č.1, 1/1993
Podstatné změny od r. 1992, praktické a názorné příklady.
Nadace Konrada Adenaura.Mezinárodní politika č.2, 2/1993
Činnost nadace, spolupráce na celém světě, činnost v našem státě.
Burza cenných papírů.MAREK KarelPodniková organizace č.2, 4/1993
Informace o burze - vznik, oprávnění k obchodu, orgány burzy, spory, smlouvy Ź zprostředkovatelské.
Snižování exportního výkonu.ŠŤOURAČKOVÁ, Judita č.13, 25/3/1993
Zahraniční obchod ČSFR v roce 1992 ( vývoj obchodní bilance, teritoriální Ź striktura, komoditní struktura).
Tři první úkoly.KLVÁČOVÁ Eva č.13, 25/3/1993
Informace o Středisku cenných papírů, které se zabývá cennými papíry vzešlými Ź z procesu kupónové a standartní privatizace. Rozhovor s ředitelem střediska J. Líznerem. Středisko pracuje od 29.3. 1993.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj.Svět hospodářství č.12, 26/3/1993
Informace o činnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj (zkratka EBRD nebo Ź EBOR).
 |<<  <<  1 ...  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  ... 1600  ... 1628  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz