Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  ... 1600  ... 1641  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Vysoké tempo rozvoje aktivit.Týdeník obchodu a podnikání č.26, 30/6/1993
Bilance činnosti Agrobanky (r. 1992).
Volby a ekonomika.HECZKO Stanislav č.31, 29/7/1993
Ekonomická situace v Polsku (privatizace, rozpočtový deficit, zahraniční Ź dluh).
Cesta k nápravě.ADÁMKOVÁ Alena č.31, 29/7/1993
Ze zprávy o stavu životního prostředí České republiky (zákony o životním Ź prostředí, poplatky a pokuty za znečišťování prostředí, daně).
Přehled právních předpisů.NESNÍDAL Jiří č.29, 15/7/1993
Výběr zákonů a vyhlášek pro podnikatelskou sféru platných k 1.7. 1993.
Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činČeský a Slovenský profit č.24, 17/6/1993
Informace, jaké dávky se poskytují, kdy a komu rodičovský příspěvek, státní Ź vyrovnávací příspěvek.
K pojmu úvěr a k jeho funkci.MAREK, KarelModerní řízení č.5, 5/1993
Vysvětlení pojmu, zásady poskytování úvěrů, druhy úvěrů, úvěrový prodej.
Každý se může stát minutovým manažerem.Svoboda č.126, 2/6/1993
Tři metody na to, jak se stát minutovým manažerem.
Leasing 1993 ve světle právních a daňových ...HOUDEK, VáclavÚčetnictví č.5, 5/1993
..., v účetnictví a ve finančním hospodaření (1.část). Právní úpravy leasingu, ustanovení daňových zákonů vztahujících se k Ź leasingu.
Přehled platné metodiky účetnictví podle stavu ...Účetnictví č.5, 5/1993
...k 1.lednu 1993.
Banky a bankroty.KNAPP Petr - VANDURKOVÁ Naděžda č.26, 24/6/1993
K zákonu o konkurzu a vyrovnání.
Celní zákon.Poradce č.8, 6/1993
Úplné znění celního zákona č.13/93 Sb. s výkladem. Vyhláška MF ČR č. 92/93 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního Ź zákona.
Provádění plateb z ČR do SR.Poradce č.8, 6/1993
Strukturální aspekty vývoje zaměstnanosti.KADLECOVÁ Iva č.26, 24/6/1993
Vývoj produktivity práce, předpokládaný vývoj zaměstnanosti v průmyslu a v Ź zemědělství.
Vrcholové vedení.OLEXA FrantišekTýdeník obchodu a podnikání č.25, 23/6/1993
Minimum personálního řízení III. Vrcholové vedení, personální útvar, vedoucí pracovníci.
Vývoj na Burze cenných papírů v Praze.DERIAN, MarcelHospodářské noviny č.106, 1/6/1993
Vývoj obchodnictví, předpoklady perspektivního rozvoje.
Desatero pojištěnce.Hospodářské noviny č.119, 18/6/1993
Přehled nejdůležitějších změn platných od l.7.1993.
Potřebuje Evropa nové nomády?VÍTEK, JanHospodářské noviny č.1O7, 2/6/1993
Migrace pracovní síly v Evropě.
Likvidace se nezdařila, žádost o pomoc trvá.RYŠAVÝ, IvanHospodářské noviny č.111, 8/6/1993
Historie vzniku českých SOS dětských vesniček. Čísla kont SOS vesniček.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pojistnémna sociální zabezpečení.Hospodářské noviny č.117, 16/6/1993
Změny. Zákon ze dne 19.5.1993, platnost od l.7.1993.
Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištěníHospodářské noviny č.117, 16/6/1993
Změny. Zákon ze dne 19.5.l993, platnost od l.7.1993.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  ... 1600  ... 1641  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz