Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  1594  ... 1600  ... 1617  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Lepší časy se blíží.VÍTEK, JanHospodářské noviny č.212, 30/10/1992
Předpokládaný vývoj světové ekonomiky prostřednictvím Konference OSN o Ź obchodu a rozvoji (UNCTAD), výhledový scénář UNCTADu, tabulka státních dluhů světových zemí.
Odklad placení daně z příjmů obyvatelstva.PELEŠKOVÁ,MarieHospodářské noviny č.235, 2/12/1992
Odklad placení daně podnikatelům v prvních třech letech podnikatelské Ź činnosti, text opatření.
Jak (ne)unikají daně v USA.Hospodářské noviny č.205, 20/10/1992
Činnost daňového úřadu nazývaného Internal Revenue Servise - IRS.
Východoevropský peloton se prodlužuje.SHRBENÁ, JiřinaHospodářské noviny č.202, 15/10/1992
Hodnocení Vídeňského ústavu pro mezinárodní srovnávání(WIIW) postupu Ź hospodářských reforem bývalých cocialistických zemí. Věnuje pozornost Ź průmyslové výrobě, rozpočtové politice, inflaci, nezaměstnanosti.
Přiznání k dani z přidané hodnoty.Hospodářské noviny č.2O8, 23/10/1992
Pracovní verze formuláře přiznání daně z přidané hodnoty.
Agrobanka v CICA.MIŠUR, PeterHospodářské noviny č.207, 22/10/1992
Význam přijetí Agrobanky do CICA-Mezinárodní konfederace agrárních bank.
Kdy kupovat, kdy prodávat.DERIAN, MarcelHospodářské noviny č.203, 16/10/1992
Kapitoly pro budoucí akcionáře(III.).
Opatření Státní banky československé ze dne 1.10.1992, kterým se stanoví postup devizovýcHospodářské noviny č.210, 27/10/1992
...prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví.
K některým problémům fiskálního federalismu.PEKOVÁ, JitkaFinance a úvěr č.10, 0/1992
K posilování významu místních financí, měnící se vztahy mezi místními a ústředními rozpočty. Tabulky daňových příjmů zemí světa.
Cenová politika vývozních firem na světovém trhu.ŽEMLIČKA, JiříFinance a úvěr č.10, 0/1992
Zásady cenové politiky firmy,rozhodování se o orientaci cenové politiky na základě výsledků hlubokých analýz rozvoje současné a perspektivně reálně se rýsující struktury požadavků zahraničních trhů.
Musíme být na místě.Hospodářské noviny č.220, 11/11/1992
Zřízení pobočky světové banky Chase Manhattan v Praze.
Program GARANT.Hospodářské noviny č.221, 12/11/1992
GARANT- Program záruk pro malé a střední podniky z prostředků fondu PHARE, podmínky a cíle nového programu.
Firmy na zkoušku.ROTPORT, MiroslavHospodářské noviny č.221, 12/11/1992
Myšlenka zakládání činnosti fiktivních firem,posílení praktického využití poznatků sředoškolsky kvalifikovaných ekonomů, cíle firem, kontaktní adresa.
Leasing - racionální způsob financování.WURMOVÁ, AlenaHospodářské noviny č.224, 17/11/1992
Možnosti finančního leasingu, nabídka firmy IDI, kontaktní adresa.
Investiční most v proudu změn.MIŠKOVSKÁ, OlivieHospodářské noviny č.222, 13/11/1992
Zvyšování západních přímých investic na Východ, příliv západoevropských Ź investic do východní Evropy v 1.Q 1992, pořadí 16 nejnadějnějších regionů růstu ve východní Evropě.
Termíny pátého kola.KLEIN, KarelHospodářské noviny č.222, 13/11/1992
Prodáno téměř 8O% všech akcíí.
Evropské předpisy jako na dlani.LIBÁNSKÝ,Václav-PALIVEC, JiříHospodářské noviny č.226, 17/11/1992
Zajištění postupné slučitelnosti právnických řádů přidružených států s právem ES, problematika harmonizace přípravných a platných čs. předpisů s Ź legislativou ES.
Zásadní otázky zaměstnanosti.ŠULC, FrantišekHospodářské noviny č.231, 0/1992
Dopady světové ekonomické recese na zaměstnanost.
Inkasní forma placení.Hospodářské noviny č.228, 0/1992
Zavedení nového programu inkasní formy placení.
Po oživení príde nový pokles?ŠUJAN, IvanHospodářské noviny č.229, 0/1992
Nejnovější statistický vývoj a prognózy za tři čtvrtletí roku l992.
 |<<  <<  1 ...  1580 ...  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  1594  ... 1600  ... 1617  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz