Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1590 ...  1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602  1603  1604  1605  ... 1610  ... 1644  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Hranice pro svět reklamy.LUKAVSKÁ, LenkaHospodářské noviny č.83, 29/4/1993
Systém regulace reklamy, výtah z mezinárodního kodexu reklamní praxe, reklama Ź pro děti.
Nemovitosti u katastrálních úřadů.MULLER, MiloslavHospodářské noviny č.78, 22/4/1993
Řízení o vkladu a výmazu vlastnických a jiných věcných práv, sídla Ź katastrálních úřadů.
Uplatnění daně z přidané hodnoty ve výstavbě.KLAK, JanHospodářské noviny č.77, 21/4/1993
Metodický pokyn ministerstva financí pro uplatňování daně z přidané hodnoty ve stavebnictví.
Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodnípřepravě zboží a peněz.Hospodářské noviny č.79, 23/4/1993
Metodický pokyn ministerstva financí České republiky.
Nepodceňujme reklamu, budete ji potřebovat.JIRÁK, OttoPrům.infórum pro pod.a manag. č.9, 9/1990
Vývoj reklamy od doby 1. republiky do dneška.
Ako robiť kvalitnú a vysokoúčinnú reklamu.LOCHNER, GeorgPraktická škola marketingu č.1,2,3, 0/1992
Jak působí nebo by měla působit reklama na zákazníky, plánovací fáze tvorby Ź reklamy.
Reklamní slogan.CRHA, IvanTýdeník obchodu a podnikání č.50, 12/1992
Co je to reklamní slogan a jeho postavení v reklamě.
Sponzorství - moderní přístup a způsob reklamy.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 3/1992
Nový způsob reklamy- sponzorství.
Reklama ve světle paragrafů.MUNKOVÁ, Jindřiška č.6, 2/1992
Co je reklama, druhy. (SB/565/90)
Reklamní agentury.MIKEŠ, J.Týdeník obchodu a podnikání č.44, 0/1992
Informace o nových reklamních agenturách v Československu.
Reklamní agentura a právní odpovědnost.HAJN, Petr č.28, 0/1992
Právní problematika reklamních agentur, návody na řešení na základě Ź obchodního zákoníku a zahraničních zkušeností.
Co rozumíme pod pojmem reklamní kampaň?BUREŠ, IvanPraktická škola marketingu č.4, 4/1991
Prvky reklamní kampaně podniku.
Plánovanie reklamy.SILVERBERG, Jeff č.39, 0/1992
Jak postupovat při tvorbě reklamy, její cíle.
Dokonalá orientace ve světě reklamy.Hospodářské noviny č.54, 18/3/1993
Informace o 1. mezinárodní výstavě marketingových a propagačních služeb. Marketing v dnešním podniku, právo a pravidla v reklamě, výzkum trhu.
Podpora schopným vývozcům.DVOŘÁČKOVÁ, AndreaHospodářské noviny č.11, 18/1/1993
Stručná charakteristika proexportních podpor uplatňovaných v současném Ź období ve vybraných evropských zemích, státní dotace, daňové úlevy, Ź bezúročné půjčky. Ź e vybraných evropských zemích, státní dotace, daňové úlevy, bezúročné Ź půjčky.
Podpora exportu jako jeden z hlavních úkolů ...DOSTÁLOVÁ, IvanaNárodní hospodářství č.5, 5/1992
Nezbytnost rozvoje zahraničního obchodu, teorie.
Adresář ministerstev a jiných ústředních orgánůstátní správy České republiky.Hospodářské noviny č.76, 20/4/1993
Stav k 7.4.l993.
Podnikatelská ofenzíva závisí na managementu.VáCHA, StanislavHospodářské noviny č.76, 20/4/1993
Rozhodující role managementu ve vedení podniku.
Přehled podniků v likvidaci ministerstva průmyslua obchodu ČR.Hospodářské noviny č.76, 20/4/1993
1. část přehledu 100 průmyslových a stavebních podniků a více než 40 obchodních organizací.
Vyhláška o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnHospodářské noviny č.42, 2/3/1993
Vyhláška MF ČR č. 73/1993 Sb. ze dne 5.února 1993 o způsobu úhrady nákladů Ź na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku, znění dokumentu.
 |<<  <<  1 ...  1590 ...  1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602  1603  1604  1605  ... 1610  ... 1644  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz