Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1590 ...  1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  ... 1620  ... 1646  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Rozpočtové hospodaření pod rentgenem.HÝSEK, JanHospodářské noviny č.67, 6/4/1993
Veřejné finance transformujících se zemí v mezinárodním srovnání.
Srovnání hospodářského vývoje v České republice aSTEHLÍK, JiříMezinárodní politika č.1, 1/1993
Změny hospodářského systému a jeho dopad na výkonnost ekonomik, předpoklad Ź ztráty času v rozvoji hospodářství.
Odvody a příspěvky na sociální a zdravotní pojistnJOUZA, LadislavFinanční,daňový a úč.bulletin č.1, 1/1993
Výklad předpisů-Zákon ČNR č.589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpeční a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR Ź č.1O/1993Sb, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve Ź znění zákona č.10/1993 Sb., zákon ČNR č.37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení.
Převodový můstek 1992/1993 pro podvojné účetnictvíJEŘÁBEK, AntonínFinanční,daňový a úč.bulletin č.1, 1/1993
Komentář a úplné znění.
K dani z přidané hodnoty.PITNER, LadislavFinanční,daňový a úč.bulletin č.1, 1/1993
Podstatné změny od r. 1992, praktické a názorné příklady.
Nadace Konrada Adenaura.Mezinárodní politika č.2, 2/1993
Činnost nadace, spolupráce na celém světě, činnost v našem státě.
Burza cenných papírů.MAREK KarelPodniková organizace č.2, 4/1993
Informace o burze - vznik, oprávnění k obchodu, orgány burzy, spory, smlouvy Ź zprostředkovatelské.
Snižování exportního výkonu.ŠŤOURAČKOVÁ, Judita č.13, 25/3/1993
Zahraniční obchod ČSFR v roce 1992 ( vývoj obchodní bilance, teritoriální Ź striktura, komoditní struktura).
Tři první úkoly.KLVÁČOVÁ Eva č.13, 25/3/1993
Informace o Středisku cenných papírů, které se zabývá cennými papíry vzešlými Ź z procesu kupónové a standartní privatizace. Rozhovor s ředitelem střediska J. Líznerem. Středisko pracuje od 29.3. 1993.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj.Svět hospodářství č.12, 26/3/1993
Informace o činnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj (zkratka EBRD nebo Ź EBOR).
Očekávané a neočekávané účinky.ZAHRADNÍK Petr č.14, 1/4/1993
Dopad daně z přidané hodnoty na úroveň cen a na zahraniční obchod.
Nevědí, kdy se rozední.ZAHRADNÍK PetrTýdeník obchodu a podnikání č.12, 24/3/1993
Ekonomické problémy Velké Británie.
Účtujeme na počítači.PODLAHOVÁ JanaČeský a Slovenský profit č.14, 4/1993
Testy prvních pěti programů pro vedení jednoduchého a podvojného účetnictví - Ź EKONOM C, KVESTOR, Flux PaM, Účetní a. s., OZOGAN, Účetnictví.
RM-systém připraven.ŠATAVOVÁ Irena č.15, 8/4/1993
RM-systém jako mimoburzovní trh s cennými papíry (charakteristika systému). Rozhovor s D. Třískou , tvůrcem projektu RM-S.
Ideologie se lidé nenají.KLEER Jerzy č.15, 8/4/1993
Ekonomická situace v Číně, hlavní rysy reformy, úloha komunistické strany.
Koupě a prodej cenných papírů na trhu RM-S. č.15, 8/4/1993
Trh s cennými papíry, RM-S jako organizátor trhu, služby zákazníkům.
Styky Československa s dnešními rozvojovými zeměmiKOVÁŘ, JindřichMezinárodní politika č.2, 2/1993
Obchodní obrat, zbožová struktura, kontakty kulturní a obchodní za I. repu- bliky.
Dvousměrnost kapitálových toků.DUBSKÁ, DrahomíraHospodářské noviny č.36, 0/1992
Zahraniční investice v zemích OECD- tabulky za léta 1985-1989.
Více než na půli cesty?Hospodářské noviny č.67, 6/4/1993
Britský týdeník The Ekonomist optimisticky o šancích středoevropské trojky ke vstupu do ES do roku 2000.
Marketing vo vyspelých trhových ekonomikách a novéGAlÍKOVá, AlenaEkonomický časopis č.6, 6/1991
Zkoumání vývoje marketingu ve vyspělých tržních ekonomikách.
 |<<  <<  1 ...  1590 ...  1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  ... 1620  ... 1646  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz