Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  ... 1620  ... 1622  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Priority transformace.HAVLÍN,V. - MIHOLA,J.Národní hospodářství č.5, 0/1991
Postavení podniků, nutnost informačního zabezpečení celého transformačního Ź procesu.
Transformace čs. ekonomiky v roce 1991.KOČÁRNÍK, IvanFinance a úvěr č.4, 0/1992
Hodnocení průběhu transformace čs. ekonomiky v roce 1991.
Ekonomická transformace v ČSFR. ...MLÁDEK, JanNárodní hospodářství č.5, 0/1992
Zhodnocení 21 letého období.
Klíčové otázky transformačního procesu ...ZIMA, ZbyněkNárodní hospodářství č.7, 0/1992
Úloha státu, sociální aspekty tržní ekonomiky, předpoklady mezin. a Ź vnitropolitické.
Čs. ekonomika v roce 1992.UNGERMAN, JaroslavNárodní hospodářství č.1, 0/1992
Výchozí problémy v roce 1992.
Reforma nepotřebuje korekturu.DOLEČKOVÁ, MarcelaHospodářské noviny č.204, 21/10/1991
Ministr financí o úloze státu v ekonomice.
Účinný management - rozhodující faktor oživení.VÁCHA, StanislavHospodářské noviny č.106, 2/6/1992
Hlavní potencionální faktory růstu, vyjmenování.
Jeden z prvních reformních kruhů vlády.Hospodářské noviny č.131, 10/7/1991
Z projevu ministra financí V. Klause o výsledcích rozpočtového hospodaření na Ź rok 1990 ze dne 4.7. 1991.
Obrysy reformní politiky ČSSR let devadesátých.PROCHÁZKA, PetrPolitická ekonomie č.4, 0/1990
Diskuse.
Scénář ekonomické reformy.Národní výbory č.41, 0/1990
Komentář ke scénaři ekonomické reformy.
Hospodářská politika Občanského hnutí.Hospodářské noviny č.194, 7/10/1991
Výtah z dokumentu OH, jeho stanovisko k ekonomické reformě.
Ekonomika 1992: Bez černých brýlí.JANÁČEK, KamilČeskoslovenský profit č.36, 0/1992
Vývoj čs. ekonomiky v současnosti, rozvoj soukromého sektoru.
Prognózy krátkodobého vývoje čs. ekonomiky.JANÁČEK, Kamil č.28, 0/1992
Stručný vývoj čs. ekonomiky v roce 1992.
V reformě jde o demokracii.ŠÍBA, VladimírNárodní hospodářství č.1, 0/1992
Hodnocení ekonomického vývoje a reformy v Československu za 2 leté období.
Nutný důsledek transformačního poklesu.DYBA, KarelHospodářské noviny č., 6/8/1991
O příčínách poklesu čs. ekonomiky za první půlrok.
Ke změně v pojetí ...HUBÁČEK, JosefNárodní hospodářství č.1, 0/1991
Ke změně v pojetí makro a mikroekonomických vztahů.
Varianty budoucího vývoje českoslov. ekonomiky.ČAPEK, AlešRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.12, 0/1991
Ekonomické aspekty oddělených republik.
K vývoji ekonomiky v roce 1991.UNGERMAN, JaroslavNárodní hospodářství č.1, 0/1991
Hlavní projevy ekonomiky, cen v roce 1991.
Čs. ekonomika očima OECD.Hospodářské noviny č.12, 17/1/1992
Obsáhlá zpráva a rozbor čs. ekonomiky.
Nerovnováha a inflační proces ve vývoji čs.ekon.CZESANÝ, SlavojNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Analýza a prognóza zdrojů a projevů nerovnovážných tendencí v čs. ekonomice v Ź letech 1991.
 |<<  <<  1 ...  1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  ... 1620  ... 1622  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz