Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  ... 1620  ... 1636  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Laciný řízek, nejnižší inflace.KOŘEN, JiříČeskoslovenský profit č.46, 0/1992
Srovnání ČSFR - ekonomiky s Východem a Rakouskem.
Účinnosť makroekomickéj politiky v rokoch 1991-92.ŠUJAN, Ivan č.1, 0/1993
Působení makroekonomické politiky na čs. ekonomiku v letech 1991-92.
O dani z přidané hodnoty.Svobodné slovo č.296, 17/12/1992
Zákon ČNR ze dne 24.11. 1992 o dani z přidané hodnoty.
Obchodní úvěr versus eskont směnek.KOVAŘÍK, Zdeněk č.1, 0/1993
Postup při realizace obchodního úvěru směnkou.
Zákon o daních z příjmu.Sbírka zákonů č.117, 0/1992
Zákon ČNR o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992.
Zákon o spotřebních daních.Sbírka zákonů č.117, 0/1992
Zákon ČNR o spotřebních daních ze dne 20. 11. 1992.
Zákon o cenných papírech schválen.ŠPIČKA, JiříTýdeník obchodu a podnikání č.51,52, 0/1992
Komentář Zákona o cenných papírech.
Právní aspekty leasingu I.,II.MAREK, Karel č.52, 0/1992
Právní úpravy leasingových operací.
Arabská ekonomika koketuje s liberalizací.JANKOVEC, Martin č.52, 0/1992
Následky války v Perském zálivu na ekonomiku arabských států (Saudská Ź Arábie,Kuvajt, Alžírsko, Lýbie, Sýrie).
Začalo to pod javorem.SEKERA, Jiří č.52, 0/1992
200 let od založení newyorské burzy (NYSE - New York Stock Exchange).
Zákon o cenných papírech ze dne 20.11.1992.Sbírka zákonů č.119, 0/1992
Zákon o cenných papírech ze dne 2.12.1992.Sbírka zákonů č.122, 0/1992
Celní zákon ze dne 2.12.1992.Sbírka zákonů č.130, 0/1992
Klíčové slovo: Důvěra.ŠATAVOVÁ, Irena č.48, 0/1992
Beseda o burze cenných papírů v Praze.
Pět programů.KLVAČOVÁ, Eva č.48, 0/1992
Informace o programech na podporu malého a středního podnikání - Start, Ź Rozvoj, Patent, Region, Aeskulap.
Přechod na nové podmínky v obchodu.Týdeník obchodu a podnikání č.50, 0/1992
Problémy ve vzájemném obchodě členských zemí bývalé RVHP.
Trh práce v České republice.Týdeník obchodu a podnikání č.50, 0/1992
Míra nezaměstnanosti v ČR k 31.10. 1992(procentuální vyjádření Ź nezaměstnanosti v jednotlivých okresech + mapka).
Jak v obchodních společnostech.JOUZA, LadislavSvět hospodářství č.47, 0/1992
Informace o dani z příjmu platné od 1. 1. 1993.
Očima kontroly.ŘEHÁK, Jiří č.49, 0/1992
Pasivní a aktivní politika zaměstnanosti, rekvalifikace.
O cenných papírech.Svobodné slovo č.276, 24/11/1992
Informace o obligacích.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  ... 1620  ... 1636  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz