Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  ... 1620  ... 1622  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Vnitřní i vnější ekonomická nerovnováha.ZIMOLA, JiříHospodářské noviny č., 7/8/1991
K příčinám rozpadu východních trhů.
Ekonomická transformace japonskýma očima.Hospodářské noviny č.96, 19/5/1992
Názory japonských expertů na čs. ekonomiku.
Československá ekonomika z pohledu OECD.GEJDOŠ, VlastimilNárodní hospodářství č.3, 0/1992
Charakteristika analýzy OECD o československé ekonomice, transformačním Ź procesu, současném stavu a nejbližších záměrech.
Memorandum o hospodářské politice.Týdeník Hospodářských novin č.13, 0/1991
Dokument, který částečně odpovídá na otázky, jež zajímají ekonomickou Ź veřejnost.
Je Československo dostatečně přitažlivé pro...DURDISOVÁ, Jaroslava č.12, 0/1992
Současný stav a podmínky pro vstup zahraničního kapitálu na čs. trh.
Pohled zdálky, zato fundovaný...Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.6, 0/1992
Japonští experti o zkušenostech z hospod. rozvoje své vlasti a o cestách Ź přechodu od centrálně plánované k tržní ekonomice v posttotalitním Ź Československu.
Vnější ekon. vztahy ČSFR, Japonska, ....PILMAIER, VítězslavNárodní hospodářství č.7, 0/1991
K zapojení ekonomiky a zvýšení vzájemného obchodu s Japonskem a dalšími Ź zeměmi JVA.
Ekonomická reforma v ČSFR a inflácia.SOBEK, OtoNárodní hospodářství č.1, 0/1991
Bezprostřední souvislosti mezi ekonomickou reformou a inflací.
Vzestup na přelomu roku.Hospodářské noviny č.102, 27/5/1992
Klady, dobré výsledky, upozornění na nedostatky - názory představitele banky Ź Bayerische Vereinsbank.
Jak dál v ekonomice.KOŘÍNEK, FrantišekOtázky práce č.3, 0/1991
Hodnocení ekonomiky ČSFR v roce 1989 a prognózy do dalších let.
Československá ekonomika v roce 1991.Týdeník Hospodářských novin č.28, 0/1991
Analýza vývoje čs. ekonomiky.
Rok 1991 a perspektiva 1992 očami štatistiky.ŠUJAN, Ivan č.4, 0/1992
Hodnocení čs. ekonomiky, statistika.
Šokující statistika.MATĚJKA, MilanSvobodné slovo č.62, 13/3/1992
Výsledky prvního roku ekonomické reformy s komentářem.
Hospodářské výsledky za 1.pol. a prognóza do konce č.32, 0/1992
Výsledky čs. ekonomiky dosažené v 1.pololetí r. 1992. Prognóza do konce roku 1992.
Československá ekonomika začátkem roku.Hospodářské noviny č.115, 15/6/1992
Makroekonomická a sociální analýza, jaro 1992.
Ekonomika v roce 1991. Analýza a predikace. č.48, 0/1991
Zpráva vlády o vývoji československé ekonomiky.
Na cestě k tržnímu hospodářství.KOŠŤÁK, VítězslavZahraniční obchod č.3, 0/1990
Předpoklady a perspektivy vzniku tržního hospodářství.
Tchaj-wan : zázrak nejen ekonomický.BAKEŠOVÁ, IvanaRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.7, 0/1992
Ekonomické prosperity, etapy, rozvoje ostrova od 50 let, spol. s ČSFR.
Cestami dohody. Bez hospodárskej ...ZÁBOJNÍKOVÁ, Marcela č.35, 0/1992
Rozhovor s V. Mečiarem o současné ekonomické a hospodářské situaci SR a Ź vztazích mezi ČR a SR.
Východoevropská integrace: problémy a východiska.ČIŽKOVSKÝ, MilanPolitická ekonomie č.8, 0/1990
Vývoj integračního seskupení východoevr. států v období 40 let, současné Ź trendy seskupení.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  ... 1620  ... 1622  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz