Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  ... 1620  ... 1622  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Eurošek v Československu.MIŇOVSKÝ, PetrHospodářské noviny č.71, 11/4/1991
O evropském platebním systému založeném na dvou platebních dokumentech - šeku Ź a šekové kartě s funkcí záruční.
Evrobanka, a.s.Svobodné slovo č.72, 25/3/1992
Co to je Evrobanka, IPF Evrobanky, akcionáři.
Platební karty na obzoru.JUŘÍK, PavelTýdeník obchodu a podnikání č.29, 30, 0/1992
Zavádění platebních karet v nejvyspělejších zemích, ve východní Evropě a v Ź ČSFR, druhy karet.
Hra o karty. VISA nebo Aurocard?SIMONIAN, Aram č.15, 0/1992
Dva giganti platebních karet - VISA, Eurocard se zapojují do čs. ekonomiky, Ź do čs. bank se zavádějí tyto dva světové systémy placení.
Platební karty-boj proti podvodům.JUŘÍK, PavelTýdeník obchodu a podnikání č.31, 0/1992
Chránění platebních karet před paděláním, údaje o ztrátách mez. bank. Ź asociací.
Platební karty nastupují.REISER, PetrČeskoslovenský profit č.29, 0/1992
Používání platební karty.
Platební karty.CETKOVSKÝ, JiříElektronika č.6, 0/1992
Historie, použití platebních karet.
Nástup kreditních karet.Československý profit č.11, 0/1992
Hlavní skupiny karet.
Bankovní karty v Československu.JUŘÍK, PavelHospodářské noviny č.151, 5/8/1992
Spolupráce peněžních ústavů.
Světový hospodářský výhled.Svět hospodářství č.25, 0/1992
Vývoj v nejvyspělejších zemích, západní a východní Evropa, Státy Asie.
Mezinárodní měnový fond a východní Evropa.JONÁŠ, Jiří č.5, 0/1992
Půjčky poskytované MMF zemím východní Evropy- ČSFR, ulharsku, Rumunsku,Ma ďarsku, Polsku, Jugoslávii.
Uspokojení MMF z realizace čs. reformy.WEIGL, JiříTýdeník obchodu a podnikání č.1, 0/1991
O půjčce MMF ČSFR, kriteria půjčky.
Nejen Mezinárodní měnový fond.ŠTĚPÁNEK, PavelHospodářské noviny č.141, 24/7/1991
Význam zapojování ČSFR do mezinárodní hospodářské a finanční struktury.
Republiky bývalého SSSR vstupují do MMF.JONÁŠ, JiříHospodářské noviny č.84, 29/4/1992
Sestavení a rekonstruování základních hospodářských ukazatelů.
Právní a ekonomické aspekty nového zákona o SBČS.MATAJ, Jiří-VOJTÍŠEK, PetrFinance a úvěr č.3, 0/1992
Vytvoření právního základu pro působení Státní banky československé jako moderní centrální banky.
Exportná garančná a pojiš. spoločnosť ...Finance a úvěr č.4, 0/1992
Význam a úloha společnosti.
Podpora čs. exportu.Týdeník obchodu a podnikání č.16, 0/1992
Činnost nově založené exportní, garanční a pojišťovací společnosti, která Ź bude podporovat čs. export.
Exportní a garanční pojiš. společnost EGAP.BOHM, Arnošt č.28, 0/1992
EGAP jako jeden z kroků realizace proexportního programu, cíle a úkoly EGAPU. Ź
Základní přehled o činnosti EGAP.Svět hospodářství č.14, 0/1992
Činnost společnosti, která pojišťuje komerční a politická rizika vývozu.
Federální vláda pro vývoz.Československý profit č.25, 0/1992
EGAP - Exportní garanční a pojišťovací společnost k službám podnikatelům.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  ... 1620  ... 1622  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz