Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  ... 1620  ... 1646  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Leasing 1993.Týdeník obchodu a podnikání č.1, 0/1993
Změny v dosavadní leasingové praxi, které přináší nová daňová soustava platná Ź od 1. 1. 1993. Přehled leasingových firem působících na území České Ź republiky.
Svět opouští hotovost.JUŘÍK, PavelTýdeník obchodu a podnikání č.3, 0/1993
Bezhotovostní platební styk (šeky, platební karty), síť bankomatů v Ź Československu.
Vymáhání směnek.KOVAŘÍK, Zdeněk č.3, 0/1993
Směnečná práva v případě nezaplacení směnky.
Práva akcionářů.DĚDIČ, Jan č.3, 0/1993
Práva akcionářů - prodej, koupě a darování akcií.
Společná obchodní politika.TIKAL, SvatoplukRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.12, 0/1992
Obchod mezi členskými zeměmi a společná obchodní politika Evropského Ź společenství, společný celní sazebník, obchodní vztahy k nečlenským zemím ES.
Celní zákon.Sbírka zákonů č.5, 0/1993
Celní zákon ČNR ze dne 15. 12. 1992.
Účetnictví a daňová optimalizace.LINHART, MartinČeskoslovenský profit č.4, 0/1993
Informace pro drobné podnikatele, kterí ovládají základy práce s tabulkovým Ź procesorem. Článek popisuje využití tabulkového procesoru CALC 602 při roční Ź uzávěrce a daňovém přiznání.
Průvodce novou daňovou soustavou ČR. č.2,4, 0/1993
Úplné znění daňových zákonů, vysvětlení jednotlivých ustanovení těchto Ź zákonů, návody na sestavování daňových přiznání. ( Zákony o dani z příjmu, z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, Ź zákon o rezervách, o správě daní a poplatků. Ekonom č. 4, s. 9 - změny a dodatky k těmto zákonům.
Současný stav a perspektivy.RUSEK, Antonín č.2, 0/1993
Všeobecná zadluženost, dopady inflace, důsledky sjednocení Německa, vyhlídky Ź do budoucna.
Jaká je a jaká bude naše ekonomika. č.3, 0/1993
Makroekonomická a sociální analýza za rok 1992, rozbor stavu naší ekonomiky a Ź prognózy vývoje pro rok 1993.
Bankovnictví. č.5, 0/1993
Zákon ČNR č. 6/1993 sb. o České národní bance. Ź Všeobecné obchodní podmínky, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u Ź bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech.
Státní rozpočet České republiky.MACHALA, KarelSvět hospodářství č., 29/1/1993
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníHospodářské noviny č.22, 2/2/1993
Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích.CZESANÝ, Slavoj č.48, 0/1992
Tendence vývoje ekonomik vyspělých zemí, problémy vytvoření Evropské měnové unie.
Diář 1993.Hospodářské noviny č.5, 8/1/1993
Dokumentace politických, společenských, ekonomických událostí.
Československo-události roku 1991.Hospodářské noviny č.1, 2/1/1992
Dokumentace politických, ekonomických a společenských událostí.
Trnitá cesta k Evropské monetární unii.PAVLÍK, PetrMezinárodní politika č.4, 0/1992
Ke vzniku, funkčnosti Evropské měnové unie, očekávání Evropského společenství Ź od EMU.
Problémy transformace východní Evropy.STAŇKOVSKÝ, JanMezinárodní vztahy č.4, 0/1992
Aktuální hospodářská situace, tempo transformace, postup privatizace.
Zákon o oddělení měny.Hospodářské noviny č.23, 3/2/1993
Znění zákona, nařízení vlády ČR ze dne 2.2.1993 k provedení zákona o oddělení měny.
Tři obři a ti ostatní.HÝSEK, JanHospodářské noviny č.2l, 1/2/1993
Výhledy "Velké trojky"- NAFTA, EHS a ESVO, Dálný východ. Statistické údaje OSN, nejnovější data ve zprávě Ekonomické a sociální rady OSN do října 1992, prognózy vývoje na rok 1993. Výhledy visegrádské čtyřky, vývoj HNP v zemích střední a východní Asie v letech 1988-1992.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  ... 1620  ... 1646  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz