Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  ... 1620  ... 1644  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Problémy zapojení Československa do ES.TÍKAL, SvatoplukPolitická ekonomie č.11-12, 0/1991
Ekonomické vztahy mezi ČSFR a ES, problémy přidružení , problematika členství v ES.
Rozdílnost výchoevropských změn.Hospodářské noviny č., 4/1/1993
Zpráva Hospodářské komise OSN pro Evropu o měnové výchoevropské Ź problematice.
Nové účty správců daní.Hospodářské noviny č.3, 6/1/1993
Se zavedením automatizovaného daňového informačního systému se nově Ź otevírají čísla bankovních účtů správců daní pro platby daňových pop- latníků, dlužníků.
Tarifní zatřídění zboží.HABART, Josef-KLABOUCHOVÁ, IvonaHospodářské noviny č.4, 7/1/1993
Výpočet daně z přidané hodnoty, dovozního cla spotřebních daní.
Novelizace celního sazebníku.HAVLÍK, JiříHospodářské noviny č.2, 5/1/1993
Platnost od 1.1.1993, změny smluvních celních sazeb.
Dva clearingy.HLÁDEK, TomášHospodářské noviny č.235, 2/12/1992
K založení společnosti Bankové zúčtovacie centrum Slovenska(BZCS), která bude zabezpečovat mezibankovní účtování slovenských bank a napojení těchto bank na clearingové centrum v Praze.
Rychlý platební styk - životní podmínka bankovnictSALZMANN, Richard č.4, 0/1992
Rozhovor s generálním ředitelem Komerční banky R. Salzmannem.
Bílá místa v utváření trhu.VENCOVSKÝ,FrantišekNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Platby mezi dlužníkem a věřitelem mimo banku.
Spotřeba ropy a její výhledy.DRICA, PeterHospodářské noviny č.28O, 9/12/1992
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníHospodářské noviny č.242, 11/12/1992
Zákon ČNR ze dne 2O.11.1992, seznam kontaktních míst s okresními pojišťovna- mi Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Zákon o cenných papírech.Hospodářské noviny č.249, 22/12/1992
Zákon ČNR ze dne 20.11.1992, plné znění. Novelizace zákon č.259/1994 Sb., + i Hospodářské noviny, 4.1.1995, č.3, Ź s.15.
Vývoj našeho trhu cenných papírů.DERIAN, MarcelHospodářské noviny č.253, 30/12/1992
Kapitoly pro budoucí akcionáře(VI.). Závěr seriálu, který se věnuje Ź poptávce po cenných papírech a předpokládanému vývoji trhu cenných papírů.
Smlouvy o převodu cenného papíru.VYROUBAL, PetrHospodářské noviny č.229, 24/11/1992
Legislativní podmínky utváření kapitálového trhu(2.).
Organizace pro hospodářskou spolupráci v Asii aTichomoří(APEC).Hospodářské noviny č.234, 1/12/1992
Informace o organizaci, členské státy, cíle APEC.
Československý zahraniční obchod 1991-92 ajeho...ANGELIS, IvanNárodní hospodářství č.4, 0/1992
Nejdůležitější rysy zahraničního obchodu.
Nezaměstnanost očima ekonomů.HÝSEK, JanHospodářské noviny č.236, 3/12/1992
Jak vzniká, jak se mění, nezaměstnanost v zemích OECD, dlouhodobě nezaměst- naní - tabulky.
K některým aspektům leasingu.HURT, Karel-MAREK, KarelNárodní hospodářství č.11, 0/1992
Historie leasingu, vývoj ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Ź Japonsku.
K regionálnímu rozdělení joint venture v čs. ekonoDUBSKÁ, DrahomíraNárodní hospodářství č.1O, 11, 0/1992
Koncentrace cizího kapitálu v Praze, severních Čechách, dalších regionech.
Letos vedou americké firmy.PISKOVÁ, HanaHospodářské noviny č.234, 1/12/1992
Přímé investice do ČSFR za 1.-3. čtvrtletí 1992
Obchodní válka zažehnána.SKLENKA, MilošHospodářské noviny č.239, 8/12/1992
Historie a současnost, jednání GATT, Uruguayské holo GATT - perpektivy a skutečnost.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  ... 1620  ... 1644  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz