Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  ... 1646  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Nové podmienky pre zahr. investície v Polsku.GWIAZDA, AdamEkonomický časopis č.12, 0/1992
Vyhlídky na přímé zahr. investice, tab. joint ventures fung. v Polsku.
První zkušenosti s joint ventures v Polsku.KMOCHOVÁ, EvaNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Zahraniční kapitál v ČSFR.Při západní hranici klidSvět hospodářství č.31, 0/1992
Statistické údaje o zal. spol. podnicích v ČSFR a o přílivu a rozmístění Ź zahr. kapitálu v ČSFR včetně tabulek.
Problémy spojené so vstupom zahr.kapitálu do ČSFR.HOŠKOVÁ, AdélaNárodní hospodářství č.8, 0/1992
Upozornění na řadu problémů, které se spojují se vstupem zahraničního Ź kapitálu do ČSFR, problematika mezinárodního podnikání formou joint venture.
K region. rozdělení joint venture v čs. ekonomice.DUBSKÁ, DrahomíraNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Koncentrace cizího kapitálu v Praze, severních Čechách a dalších regionech.
Společné podniky v ČSFR.TAMM, Axel č.36, 0/1992
Termín Joint Venture z hlediska chápání Východu a Západu.Rozdíly. Současný Ź stav Joint Venture v ČSFR, výsledky ankety.
Jak učinit společný podnik odolný proti krizím.Moderní řízení č.1, 0/1992
Možná ohrožení společného podniku.
Podmínky pro investování v Československu.ČERMÁK, PetrNárodní hospodářství č.5, 0/1991
Formy mezinárodní hospodářské integrace.
Výběr partnera pro společný podnik.FOTR, J.Moderní řízení č.9, 0/1991
Pravidla při zakládání společného podniku.
Má Čs. koncepci pro zahraniční investory?TAMM, AxelHospodářské noviny č.146, 29/7/1992
Výsledky průzkumu v joint ventures podnicích.
Evropská databanka.Československý profit č.8, 0/1992
Služby Evropské databanky.
Informační služby podnikům.HEJLÍK, LadislavHospodářské noviny č.48, 9/3/1992
Význam středisek.
Evropská databanka.Úspěch č.1, 0/1993
Informace o největší informační službě hospodářského charakteru v Ź Československu, nabídka informačních okruhů, telefony.
Komentář k uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob při přechodu..Hospodářské noviny č.10, 15/1/1993
...na daň z přidané hodnoty.
Zprůhlednění daně z přidané hodnoty.HOUDEK, VáclavHospodářské noviny č.10, 15/1/1993
Výrobci, prodejci a spotřebitelské ceny.
Stopami české státnosti.Rudé právo č.1, 4/1/1993
Historie, konec samostatnosti, Česká republika dnes, rozloha, národnostní Ź složení .
Rok 1992 v Československu.Hospodářské noviny č.2, 5/1/1993
Dokumentace oficiálních návštěv, zasedání FS, politických událostí aj.
ZEU rediviva na nových cestách.HANDL, VladimírMezinárodní politika č.9, 0/1992
Situace v oblasti bezpečnostní politiky, návaznost na vývoj v Evropě po Maastrichtu.
Podvojné účetnictví. Opatření, kterým se stanovípostup převodu podvojného účetnictví naHospodářské noviny č.7, 12/1/1993
Postupy účtování dle nové daňové soustavy, platnost od l.l.1993.
Jednoduché účetnictví. Opatření, kterým se stanovípostupy účtování fyzických osob ...Hospodářské noviny č.7, 12/1/1993
...provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  ... 1646  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz