Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  ... 1624  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Dohoda o půjčce na strukturální adaptaci (SAL).Hospodářské noviny č.163, 23/8/1991
Oznámení Státní banky československé.
Bankovní dohled v Rakousku.KOŠTEL, MiroslavNárodní hospodářství č.2, 0/1991
Smysl, úkoly bankovního dohledu.
Reeskont směnek.DUCHÁČEK, JosefHospodářské noviny č.125, 29/6/1992
K systému měnových nástrojů Státní banky československé.
Úrokové sazby Banky Bohemia, a.s. platná od l.9.92Hospodářské noviny č., 9/9/1992
Úrokové sazby Banky Bohemia, a.s.
Složitost řízení peněžní politiky.VENCOVSKÝ, FrantišekHospodářské noviny č., 4/9/1992
Vážné změny v měnové struktuře úvěrových vztahů.
Diskontní sazba SBČS.DUCHÁČEK, JosefHospodářské noviny č.176, 9/9/1992
Ceny zdrojů čerpaných obchodními bankami od banky cedulové.
Reálnosť menovej unie.ADAMEC, ŠtefanHospodářské noviny č.175, 8/9/1992
Podmínky reálnosti měnové unie.
Ekonomika se stabilizuje.Hospodářské noviny č.146, 29/7/1992
Ze zprávy Státní banky československé o měnovém vývoji v 1. pololetí 1992.
Institut ekonomie SBČS.Hospodářské noviny č.14O, 21/7/1992
Výzkumné centrum zaměřené na teoretický a aplikovaný výzkum v makroekonomii a v monetární ekonomii.
Nový čs. celní sazebník.PALEČKA, PeterFinance a úvěr č.2, 0/1992
Zavedení od l.l.l992.
Formovanie podmienok stimulujících rozvoj...OLŠOVSKÝ, JosefNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Formování podmínek stimulující rozvoj podnikatelských aktivit.
Mýty v ekonomice a jejich nebezpečí.SCHULZ, JaroslavNárodní hospodářství č.9, 0/1991
Některé negativní jevy v naší ekonomice.
Bytová politika v podmínkách tržní ekonomiky.KAREN, OtaNárodní hospodářství č.2, 0/1991
Přechodné období k tržní ekonomice a jeho...ZIMA, ZbyněkNárodní hospodářství č.2,3, 0/1991
Hlavní rysy přech. období, vývoj produktivity práce, zaměstnanosti, úspor, Ź inflace, využití národního důchodu, aj.
Vykročení k trhu.KOŽUŠNÍK, ČestmírNárodní hospodářství č.6, 0/1991
Zhodnocení dosavadního vývoje strategie přechodu.
Liberalizace cen a vývoj cenových struktur.HEJNÁK, Miloslav - KŘOVAK, JiříPolitická ekonomie č.3, 0/1991
Situace ve světě a u nás, vývoj cen, cenová opatření v ČSFR včetně tabulek.
Dopad cenových deformací na dnešní ekonomiku.HEJNÁK, M.Revue obchodu,průmyslu,hosp. č.3, 0/1991
Úvaha o vztahu strukturální a cenové politiky v minulosti, současnosti a Ź budoucnosti.
Tržní ekonomika potřebuje podnikatele.Moderní řízení č.2, 0/1990
Předpoklady vzniku tržní ekonomiky.
Sociální souvislosti přechodu k tržní ekonomice.VEČERNÍK, JiříSociologický časopis č.4, 0/1990
Teorie a praxe sbližování.ŠIK, OtaHospodářské noviny č.6, 0/1990
Praktické otázky týkající se přechodu k tržní ekonomice.Ź Ź
 |<<  <<  1 ...  1600 ...  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  ... 1624  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz