Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  ... 1644  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Ekonomická logika pro politiky.Hospodářské noviny č.208, 23/10/1992
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok l991 - Gary, Becker.
Přehled zkratek a číselných směrových kódů česko-slovenských bank.Hospodářské noviny č.202, 15/10/1992
Přehled.
Všeobecné obchodní podmínky, kterými se stanovízásady vedení účtů klientů u bank a ...Hospodářské noviny č.202, 15/10/1992
a provádění platebního styku a zúčtování na na těchto účtech.
Pravidla platebního styku.ŽLEBKOVÁ, MichaelaHospodářské noviny č.202, 15/10/1992
Zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech. Ź
Pravidla dodržujeme, spokojeni nejsme.DOLEČKOVÁ, MarcelaHospodářské noviny č.200, 13/10/1992
První bilancování činnosti zahraniční banky v Československu.
Největší komerční banky.Hospodářské noviny č.210, 27/10/1992
Největší komerční banky koncem roku 1991.
Komerční banka krátí lhůty placení.Hospodářské noviny č.201, 14/10/1992
Změny v platebních lhůtách.
Investice do budoucnosti.WURMOVÁ, AnnaHospodářské noviny č.2O1, 14/10/1992
Založení kapitálové společnosti investAGE ČOB, její cíle, přehled čtyřech fondů této společnosti.
Sdružení pro bankovní karty.Hospodářské noviny č.205, 20/10/1992
Připojení dalších 7 členů, dohodnutí vzájemné spolupráce v oblasti platebních karet s asociací Eurocard/MasterCard, zahájení provozu sítě peněžních automa- tů.
Kotovat akcie na burze?ŠANDA, MartinHospodářské noviny č.2O7, 22/10/1992
Postup přijímání cenných papírů-akcií ke kotaci, výhody kotace.
Proč Afrika zaostala za Asií?JANKOVEC, MartinHospodářské noviny č.2O5, 20/5/1992
Hlavním problémem je nízká produktivita práce a nízká organizace práce.
Koupíme vaše dluhy.Hospodářské noviny č.221, 14/11/1991
Společnost k odtraňování různých úrovní platební neschopnosti, vzor smlouvy.
Seznam podniků a majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, zařazen...Hospodářské noviny č.187, 23/9/1992
...zařazených do druhé vlny privatizace, jejichž zakladatelem jsou okresní úřady nebo obce.
Inkubátory nových firem.Moderní řízení č.3, 0/1991
Význam , funkce, výuka v inkubátorech.
Inovační podnikání.Československý profit č.7, 0/1992
Vývoj ve světě a u nás,adresář 43 inovačních center, představení Společ- nosti vědeckotechnických parků, kriteria pro přijímání firem do VTP ,sídlo sekreteriátu Společnosti VTP,výbor-členové, Združenie vedeckých a technolo- gických parkov na Slovensku aj.
Využíváme nových forem podnikání.VAINDL, VáclavHospodářské noviny č.86, 4/5/1992
Programy a projekty ve vědě a výzkumu v České republice. Ź
Nový program inkas.Hospodářské noviny č.141, 22/7/1992
Nový program automatizovaných bankovních operací, který bude nově kontrolovat přípustnost inkasní formy placení.
Dosavadní úprava se přežila.Hospodářské noviny č.187,188, 0/1991
Minulost a budoucnost inkasního příkladu.
Dluhy třetího světa.Hospodářské noviny č.18O, 15/9/1992
Statistické ukazatele dle Mezinárodního měnového fondu.
Už neváhat.Hospodářské noviny č.177, 10/9/1992
Poradna pro držitele investičních kuponů, 15.9. 1992 uzávěrka 3.kola kupónové privatizace.
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  ... 1644  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz