Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  ... 1646  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Poradenství, energetika, ekologie.Československý profit č.12, 0/1992
Kontaktní adresy, charakteristika programů.
Zákon o státní podpoře malého a střed. podnikání.Svět hospodářství č.26, 0/1992
Zákon ČNR ze dne 28. 4. 1992 o státní podpoře malého a středního podnikání.
Inkubátor-podpora malého podnikání.Moderní řízení č.2, 0/1992
Americké zkušenosti.
Nové projekty hledají kapitál.DYBA, KarelHospodářské noviny č.31, 13/2/1992
Charakteristika programů v rámci malého a středního podnikání.
Programy podpory malého a středního podnikání v ČRHospodářské noviny č.28, 11/2/1992
Charakteristiky programů, podmínky přístupu k programům.
Současný stav a podpora soukrom. podnikání v ČSFR.HORKEL, VlastimilNárodní hospodářství č.6, 0/1992
Způsob, formy, bariéry.
Zvláštní hospdářské zóny ve světě.HRUŠKOVÁ, OlgaRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.9, 0/1991
Charakteristické znaky zvláštních hospodářských zón, typy zón.
Největší zóna volného obchodu.ŠULC, FrantišekHospodářské noviny č.77, 17/4/1992
Ke vzniku volného hospodářského prostoru v Evropě od l.l.l993.
Zvýhodnění zahraničního podnikání v ČeskoslovenskuNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Přehled výhod samostatného zahraničního podnikatele, zvýhodnění zahraničním podnikatelům v rámci podniků se zahraniční majetkovou účastí.
Technologické parky na INVEXU.Hospodářské noviny č.205, 20/10/1992
Československé inovační podnikání, k historii vzniku parků v Československu, expozice prvních čs. vědeckotechnických parků v Brně na INVEXu.
EGAP- Exportní garanční a pojišťovací společnost.BOHM,ArnoštNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Nové formy podpory čs. vývozu , základní charakteristika EGAP a její dosa-Ź vadní činnost.
Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v září.Hospodářské noviny č.201, 14/10/1992
Statistické údaje k 3O.9.l992.
Složitost ekonomického vývoje.Hospodářské noviny č.2OO, 13/10/1992
Z projevu nejvyššího představitele MMF a Světové banky M. Camdessuse na vý- ročním zasedání, zaměření se na vyspělé průmyslové země, dále země východ- ní Evropy, rozvojové země, podtrhnutí globálního charakteru obou institucí.
LEASEUROPE o účtování operací.Hospodářské noviny č.210, 27/10/1992
Setkání představitelů leasingových společností - LEASEUROPE-Federace Ź evropských leasingových společností, přijetí Československa do "Federace."
Rozvoj podniku za účasti zahraničního partnera.KOPAL, Jiří-BRYNDA, JiříNárodní hospodářství č.10, 0/1992
Kapitálová účast zahraniční firmy ve společném podniku, problematika rozvoje Ź malého a středního podnikání v ČSFR, potřeba zahraničního kapitálu.
Ochrana investic zahraničních podnikatelů v ČSFR.Národní hospodářství č.1O, 0/1992
Zajištění zákonnými opatřeními: Ústavním zákonem, Obchodním zákoníkem, Ź Zákonem o živnostenském podnikání, Dohodami o podpoře a ochraně investic.
Pojištění přerušení provozu.Hospodářské noviny č.214, 3/11/1992
Nový druh pojištění-Požární pojištění přerušení provozu.
Smlouvy o cenných papírech.VYROUBAL, PetrHospodářské noviny č.216, 5/11/1992
Legislativní podmínky utváření kapitálového trhu, část 1. Typy smluv o Ź cenných papírech.
Kde je to světlo na konci tunelu?MIŠKOVSKÁ, OlivieHospodářské noviny č.215, 4/11/1992
Prognóza pro ekonomiku zemí G7( USA, Japonsko, Německo,Francie, Itálie,Velká Británie).
Investiční privatizační fondy.DVOŘÁKOVÁ, DanaHospodářské noviny č.214, 3/11/1992
Postavení, výsledky význačných IPF po 1.vlně kupónové privatizace( První in- vestiční, a.s.Kvanto fondy, Harvardské investiční fondy, Consus Fond, Ź Agro-banka Praha , Chemofond).
 |<<  <<  1 ...  1610 ...  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  ... 1646  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz