Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1626  1627  1628  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  ... 1640  ... 1646  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Reforma nepotřebuje korekturu.DOLEČKOVÁ, MarcelaHospodářské noviny č.204, 21/10/1991
Ministr financí o úloze státu v ekonomice.
Účinný management - rozhodující faktor oživení.VÁCHA, StanislavHospodářské noviny č.106, 2/6/1992
Hlavní potencionální faktory růstu, vyjmenování.
Jeden z prvních reformních kruhů vlády.Hospodářské noviny č.131, 10/7/1991
Z projevu ministra financí V. Klause o výsledcích rozpočtového hospodaření na Ź rok 1990 ze dne 4.7. 1991.
Obrysy reformní politiky ČSSR let devadesátých.PROCHÁZKA, PetrPolitická ekonomie č.4, 0/1990
Diskuse.
Scénář ekonomické reformy.Národní výbory č.41, 0/1990
Komentář ke scénaři ekonomické reformy.
Hospodářská politika Občanského hnutí.Hospodářské noviny č.194, 7/10/1991
Výtah z dokumentu OH, jeho stanovisko k ekonomické reformě.
Ekonomika 1992: Bez černých brýlí.JANÁČEK, KamilČeskoslovenský profit č.36, 0/1992
Vývoj čs. ekonomiky v současnosti, rozvoj soukromého sektoru.
Prognózy krátkodobého vývoje čs. ekonomiky.JANÁČEK, Kamil č.28, 0/1992
Stručný vývoj čs. ekonomiky v roce 1992.
V reformě jde o demokracii.ŠÍBA, VladimírNárodní hospodářství č.1, 0/1992
Hodnocení ekonomického vývoje a reformy v Československu za 2 leté období.
Nutný důsledek transformačního poklesu.DYBA, KarelHospodářské noviny č., 6/8/1991
O příčínách poklesu čs. ekonomiky za první půlrok.
Ke změně v pojetí ...HUBÁČEK, JosefNárodní hospodářství č.1, 0/1991
Ke změně v pojetí makro a mikroekonomických vztahů.
Varianty budoucího vývoje českoslov. ekonomiky.ČAPEK, AlešRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.12, 0/1991
Ekonomické aspekty oddělených republik.
K vývoji ekonomiky v roce 1991.UNGERMAN, JaroslavNárodní hospodářství č.1, 0/1991
Hlavní projevy ekonomiky, cen v roce 1991.
Čs. ekonomika očima OECD.Hospodářské noviny č.12, 17/1/1992
Obsáhlá zpráva a rozbor čs. ekonomiky.
Nerovnováha a inflační proces ve vývoji čs.ekon.CZESANÝ, SlavojNárodní hospodářství č.7, 0/1991
Analýza a prognóza zdrojů a projevů nerovnovážných tendencí v čs. ekonomice v Ź letech 1991.
Vnitřní i vnější ekonomická nerovnováha.ZIMOLA, JiříHospodářské noviny č., 7/8/1991
K příčinám rozpadu východních trhů.
Ekonomická transformace japonskýma očima.Hospodářské noviny č.96, 19/5/1992
Názory japonských expertů na čs. ekonomiku.
Československá ekonomika z pohledu OECD.GEJDOŠ, VlastimilNárodní hospodářství č.3, 0/1992
Charakteristika analýzy OECD o československé ekonomice, transformačním Ź procesu, současném stavu a nejbližších záměrech.
Memorandum o hospodářské politice.Týdeník Hospodářských novin č.13, 0/1991
Dokument, který částečně odpovídá na otázky, jež zajímají ekonomickou Ź veřejnost.
Je Československo dostatečně přitažlivé pro...DURDISOVÁ, Jaroslava č.12, 0/1992
Současný stav a podmínky pro vstup zahraničního kapitálu na čs. trh.
 |<<  <<  1 ...  1620 ...  1626  1627  1628  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  ... 1640  ... 1646  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz