Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  1641  ... 1644  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
K podmínkám vývoje čs. ekonomiky v krátkém období.CZESANÝ, SlavojPolitická ekonomie č.5, 0/1991
Rozbor podmínek přechodu naší ekonomiky na tržní mech.
Čs. ekonomika a hospodářská politika v r. 1991RUSEK,AntonínTýdeník Hospodářských novin č.32, 0/1991
Analýza a prognóza čs. ekonomiky.
Čas vzácnější než peníze.Komparace k svět. polit.KUBÁLEK, JaromírRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.7, 0/1991
Srovnání ekonomiky naší a světové, tabulky.
Zákon o dluhopisech.Hospodářské noviny č.139, 3/12/1990
Usnesení FS ČSFR ze dne 26.11.1990.
Devizové předpisy v praxi.Československý profit č.35, 0/1991
Devizový zákon z hlediska praxe.
Oznámení Státní banky československé.Hospodářské noviny č.148, 14/12/1990
K devizovým normativům, účtům, splatnosti dovozů, zúčtování devizových úvěrů, regulaci kapitálových pobytů.
Nový devizový zákon - vnitřní směnitelnost měny.ALEŠ, JanRevue obchodu,průmyslu,hosp. č.2, 0/1991
Komentář k prováděcí vyhlášce č.583/1990 Sb. vydané k devizovému zákonu.
Devizový zákon č.528 ze dne 28.11.1990.Poradce č.2, 0/1991
Znění devizového zákona včetně důvodových zpráv a prováděcí vyhlášky.
Kde založit devizové konto.VITERNA, MichalSvět hospodářství č.19, 0/1991
Srovnání podmínek různých peněžních ústavů pro založení devizových kont.
Změna devizových předpisů.ALEŠ, JanZahraniční obchod č.8, 0/1990
Změny a doplňky vyhlášky č.234/1990 Sb. o změně vyhlášky č.169/1990 Sb.
Od devizového samofinancování k deviz. trhu.NEUSTADT, AlojzPolitická ekonomie č.12, 0/1990
Zdůvodnění nezbytnosti ustavení vnitřního devizového trhu.
Provádění plateb ve prospěch deviz. cizozemců.Hospodářské noviny č.60, 26/3/1991
Oznámení Státní banky československé o provádění plateb ve prospěch devizových cizozemců.
Devalvace devizového kursu a inflace.MANDEL, MartinFinance a úvěr č.5, 0/1992
Analýza jednotlivých typů inflačních procesů vyplývajících z devalvace devizového kursu. Inflace je zde chápána jako růst cen, který může být způsoben změnami na straně agregátní poptávky nebo na straně agregátní nabídky.Reakce hospodářské politiky na vzniklý růst cen v důsledku devalvace.
Změny v devizovém hospodářství.VÁLEK, VratislavTýdeník obchodu a podnikání č.19, 0/1992
Co přinesla novela devizového zákona, jeho výklad.
Specifické podmínky dlouhodobých vkladů.POLÁNECKÁ, OlgaHospodářské noviny č., 8/8/1991
Úroková politika České státní spořitelny.
Označení České státní spořitelny ...Hospodářské noviny č.203, 18/10/1991
Označení České státní spořitelny č.6/91 ze dne 15.10.1991, kterým se stanoví Ź úrokové sazby z vkladů přijatých ČSS od občanů a z půjček poskytovaných ČSS Ź občanům.
Úrokové sazby českosl. bank a spořitelen (1).Týdeník Hospodářských novin č.7, 0/1991
Přesná informace o úrocích KB.Hospodářské noviny č.125, 29/6/1992
Účinnost od 1.5.1992.
Perspektivy České státní spořitelny.KOHOUTEK, MiloslavTýdeník obchodu a podnikání č.42, 0/1991
Česká státní spořitelna na prahu roku 1992....KLAPAL, Jaroslav č.1, 0/1992
Některé údaje o hospodaření spořitelen, výhled do budoucna.
 |<<  <<  1 ...  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  1641  ... 1644  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz