Počítadlo od od 1.9.2007
 |<<  <<  1 ...  10 ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ... 30  ... 1644  >>  >>| 
Článek Autor Časopis  
Žák s poruchou autistického spektra a jeho fungování v kolektivu běžné třídy.Šrahůlková, KateřinaSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Článek se zabývá fungováním žáků s diagnózou poruchy autistického spektra se spolužáky a s pedagogy.
Rukopisný diktát malých a velkých písmen u žáků 1. ročníku základních školyMlčáková, RenataSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Cílem výzkumu bylo vyšetřit diktát malých a velkých písmen u vybraného vzorku žáků 1 ročníku ZŠ a ZŠ logopedického typu. Psaní, grafém, diktát, vývojová dysfázie, vývojová porucha jazyka.
Přístupy k rozvoji komunikačních schopností žákyň a žáků s lehkým mentálním postKopečný, Petr - Vácha, OndřejSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Problematika zvdělávání žákyň a žáků s lehkým mentálním postižením v souvislosti s rozvojem komunikačních schopností v rámci vyučování. Komunikační schopnosti, podpůrný materiál, lehké mentální postižení, logopedická intervence.
Informační a komunikační technologie v procesu sociální rehabilitace v procesu sPrázdná, RadkaSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Budování specifických kompetencí schopnosti práce s kompenzační pomůckou v systému sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením. Sociální rehabilitace, osoba se zrakovým postižením.
Overovanie modelu obrátenej integrácie v špeciálnej materskej škole pre deti so Kročanová, ĽubicaSpeciální pedagogika č.1, 1/8/2018
Obrácená nebo preventivní integrace na úrovní předprimárního vzdělávání, který se realizuje formou začleňování dětí se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností mezi ostatní děti do běžných tříd v rámci speciálního předškolního vzdělávání.
Network Analysis as a Research Methodology in Science Education Research.Bruun, Jesper - Evans, RobertPedagogika č.2, 1/9/2018
Analýza jako výzkumná metodologie ve výzkumu výuky ve vědě.
Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství.Mareš, JiříPedagogika č.2, 1/9/2018
Přehledová studie ukazuje, že zavádění změn ve školství se u části učitelů zpravidla setkává s výhradami. Školství - změna, odpor ke změně, učitelé, diagnostika
Řízení třídy - přístupy, oblasti, strategie.Lukas, Josef - Lojdová, KateřinaPedagogika č.2, 1/9/2018
Systematice poznatků ke konceptu řízení třídy. Management třídy, řízení třídy, kázeň, klima školní třídy, učitel, výuková intreakce, vztah učitele a žáků, žáci.
Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy.Koubek, PetrPedagogika č.2, 1/9/2018
Případová studie přináší poznatky o tom, co učitelky povačují za základy svého jednání ve výuce. Subjektivní teorie učitelů, subjektivní teorie řídící jednání, didaktická transformace, školní občanská výchova.
Výukové cíle v primárním vzdělávání.Stará, Jana - Starý, KarelPedagogika č.2, 1/9/2018
Výukové cíle v sociálně-humanitním vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ. Výukový cíl, vzdělávací cíl, primární vzdělávání, realizované kurikulum, sociálně-humanitní vzdělávání.
Žhavé témaSlavík, JanPedagogika č.2, 1/9/2018
Úvodník hodnotí různorodost a přínos článků v časopise Pedagogika.
Predikční validita zkoušek zakončujících středoškolské vzdělávání a přijímacích Bartáková, Irena - Chvál, Martin - Martinková, PatPedagogika č.1, 1/7/2018
Přehledová studie mapuje vybrané výzkumy predikční validity zkoušek zakončujích středoškolské vzdělávání a příjímacích testů na vysoké školy. Predikční validita, průměr známek, středoškolský prospěch, přijímací testy, prediktor, akademický úspěch, prospěch na VŠ.
Mapování pojmů jako modelování tříd objektů.Mach, MartinPedagogika č.1, 1/7/2018
Pojmové mapování patří ezi moderní učební strategie. Networking, sémantická paměť, třída objektů, objektový návrh.
Eye-tracking v prostredí školskej triedy.Šmideková, ZuzanaPedagogika č.1, 1/7/2018
Možnost využití technologie umožňující sledování a zaznamenávání pohybu očí - eye-trackingu - v pedagogickém výzkumu. Mapování očních pohybů, procesy ve školní třídě.
Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací.Pavlasová, Lenka - Stará, Jana - Vondrová, NaďaPedagogika č.1, 1/7/2018
Profesní vidění u studentů učitelství. Přípravné vzdělávání učitelů, všímání si.
Pedagogika na dobré cestě.Walterová, EliškaPedagogika č.1, 1/7/2018
Úvodník hodnotí vývoj časopisu Pedagogika a vyšší kvalitu časopisu.
Nevěra:v vyhledávaný zabiják vztahů.Martinec, Jan21. století č.9, 20/8/2018
Nevěra tu zkrátka byla, je a bude. Co za ni může a dá se jí nějak zabránit?
Proč jsou Češi obézní?Felt, Marek21. století č.9, 20/8/2018
Češi konzumují větší množství cukrů, než by měli. Rizika obezity.
Čím se platilo v minulosti?Červinková, Klára21. století č.9, 20/8/2018
Papírové platidla - Historie bankovek.
Polski jest niezbędny.Schönwald, BeataGłos č.62, 21/8/2018
Rozhovor s Markétou Kukrechtovou, novou ředitelkou Regionální knihovny Karviná o její vizi knihovny budoucnosti.
 |<<  <<  1 ...  10 ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ... 30  ... 1644  >>  >>| 

 Tento web provozuje Regionální knihovna Karviná (c) 2005 Email: knihovna@rkka.cz